PRAVIDLA

05.10.2010
 • každý člen zájmového kroužku (dále jen člen) je povinen respektovat veškeré pokyny vedoucích
 • veškeré záležitosti se zákonnými zástupci řeší garant = veškeré problémy, které vzniknou je třeba vždy řešit pouze s garantem
 • vznikne-li problém který nelze vyřešit s garantem, je nutné jej řešit písemnou formou adresovanou radě občanského sdružení Glottis
 • zákonný zástupce nemá právo zasahovat do vedení zájmového kroužku a do průběhu tréninku
 • zákonný zástupce nemá právo zasahovat do nominace soutěžní sestavy, která se odvíjí od výkonu děvčat a jejich celoroční práce
 • člen mažoretek je povinen řídit se pokyny vedení, vykonávat svěřené úkoly svědomitě, zodpovědně, včas a bez pochybení
 • člen mažoretek je povinen docházet na veškeré stanovené tréninky, soutěže a vystoupení tak, jak je požadováno vedením, tj. dodržovat vždy časový harmonogram určený trenérkou
 • za omluvu při vynechání tréninku nebo vystoupení se považuje: zdravotní důvody nebo neodkladné rodinné důvody
 • každý člen mažoretek je povinen docházet na tréninky vždy ve sportovním oblečení (tj. tepláky, pevná obuv) - nepřípustné jsou například rifle, pantofle
 • člen mažoretek má povinnost chránit majetek občanského sdružení a nesmí jej použít bez svolení vedení na žádném jiném vystoupení, které se netýká mažoretek nebo z.s. Glottis. Za majetek je považováno: kostýmy (jsou-li v osobním vlastnictví - platí po dobu působení), choreografie, náčiní atd.
 • s platností od 1. září 2008 bude pro účely zájmového kroužku mažoretek používáno pouze jedno telefonní číslo a to: +420 721 401 117, pokud budete volat na jakékoliv jiné telefonní číslo, nemusí být na hovor brán zřetel. Výše uvedené telefonní číslo bude vždy fungovat v těchto hodinách: pondělí - pátek (8:00 - 17:00) a sobota - neděle (10:00 - 12:00), používání po dobu tréninků, soutěží, vystoupení a soustředění, telefonní čísla uvedená v kontaktech na jednotlivé trenéry jsou platná a funkční pro účely tréninku
 • při nedodržení výše uvedených pravidel může být člen mažoretek ihned vyloučen, bez jakéhokoliv nároku na vrácení školného
 • rada z.s. Glottis vydává tato pravidla zájmového kroužku mažoretek z důvodů finančních a časových úspor, a pro posílení morální stability kroužku

Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují a respektují tím chod zájmového kroužku.Kulturní dům Říčany, náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, 664 82, +420 608 618 958
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!